ขอบคุณอีกครั้งสำหรับ

การสั่งซื้อเนื้อใน Amazon KDP

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์:

1.

ตรวจสอบกล่องอีเมล์ของคุณ

ตรวจสอบอีเมล์ กล่องข้อความ หรือ ถังขยะ ในอีเมล์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

2.

อ่านรายละเอียดในอีเมล์

ค้นหาข้อความที่ผมส่งไป หัวข้อ “ดาวน์โหลดอีบุ๊คส์ตอนนี้” จากชื่อผู้ส่ง Preecha Subpasri

3.

คลิกลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดอีบุ๊คส์

คลิกลิ้งค์ดาวน์โหลดในอีเมล์ และคุณจะสามารถเข้าถึงไฟล์อีบุ๊คส์ได้ทันที ดาวน์โหลดหรือบุ๊คส์มาร์คลิ้งค์ไว้เลย

Copyright -CLICK2CHARM.COM

>