FREE LIST vs BUYER LIST ต่างกันยังไง???

เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้ตั้งคำถามถึงความแตกต่างระหว่าง FREE LIST vs BUYER LIST ว่ามีความต่างกันยังไง ??? . วันนี้ผมขออธิบายขยายความเพิ่มในนิยามความหมายและมุมของผมเองนะครับ . คำว่า Free List ในที่นี่ผมหมายถึง ลิสต์ หรือ รายชื่อที่ได้มาจากการที่มีคนมากรอกอีเมล์ หรือทางเทคนิคเรียกว่า opt-in นั้นเองครับ  ซึ่งวิธีการนี้อาจจะแลกมาด้วยการแจกของฟรี อย่างไฟล์ pdf หรือ คอร์สฟรี อย่างมินิคอร์ส รวมไปถึงการทดลองใช้งานระบบ/โปรแกรม ต่าง ๆ …

>